logo Piaf registerNavštivte také nové stránky Piaf design www.piafdesign.cz

Vítám vás na svých stránkách. Jmenuji se Tereza a název Piaf jsem si vybrala podle svého příjmení přeloženého do francouzštiny. Odjakživa mne zajímá kreativní svět – tvorba ze všech materiálů, i těch nejnemožnějších. Kombinování, skládání, přetváření. Fascinují mě barvy a jejich spojování.

Vystudovala jsem Střední školu textilních řemesel a Střední školu designu s.r.o. v Praze. Během studia jsem si rozšířila zkušenosti práce s přírodními materiály, setkala se s tkaním tapiserií a získala řadu ocenění ve studentských výtvarných soutěžích .V roce 2012 jsem úspěšně dokončila studium kunsthistorie na Univerzitě Karlově. Podílela jsem se na rekonstrukci pohřebních rouch manželek Karla IV. z Královské hrobky na Pražském hradě, výsledky mé práce uvidíte ve stálé expozici Příběh Pražského hradu.  Nyní se věnuji tvorbě šperku a šperkařským dílnám pro významné instituce.

Při zhotovování šperků používám výhradně kvalitní české sklo.

Každý originál vytvářím s láskou, nadšením a pečlivostí. Nevěříte? Račte vstoupit do mé galerie.

V případě zájmu o jakýkoliv z mých výrobků mne neváhejte kontaktovat.

Tereza Brabcová
Piaf design ®
Navrženo pro úsměv

 

Welcome to my website. My first name is Tereza and “Piaf” is my
Czech surname translated into French. I have always been involved in
the world of creation- in the using of different materials, even the
seemingly most impossible ones, to make artistic objects. I’m
interested in arrangement, composition and recreation. I’m
fascinated by the colours and their combinations.
I graduated from The High School of Textile Crafts and The College of
Design, ltd. in Prague. During my studies I have gained a greater
experience while working with natural materials and weaving
tapestries. I have also won a number of awards taking part in Student
art competitions in 2012. I successfully completed the study of the
history of art at Charles University. I took part in the
reconstruction of the burial vestments of Charles IV’s wives in the
Royal Tombs of the Prague Castle. There is a permanent exhibition of
the results of my work entitled The Story of the Prague Castle which
you are welcome to visit. Now I create jewelery and I organise
jewelery-makers workshops for several significant institutions.

When I make my jewelry I use a high quality Czech glass only.
I create each original with love, passion and care. Do you not
believe me? Kindly enter my gallery.
If you are interested in any of my products please contact me.

Tereza Brabcová
Piaf design ®